#C7D39A 色彩的基本信息
#C7D39A
色系:黄
名称:浅绿黄
色光:红:199 绿:211 蓝:154
绘画:红:101 黄:44 蓝:89
印刷:青:5.69 品红:0 黄:27.01 定位套版色:17.25
亮度:明亮
色调:暖色调
黄色的象征意义
暂无资料
色彩 #C7D39A 的单色配色方案
色彩 #C7D39A 的四色配色方案
色彩 #C7D39A 的三色配色方案
色彩 #C7D39A 的互补色配色方案

No. 1

C7D39A756F8E

No. 2

C7D39A9C83FC

No. 3

C7D39A827AA3

No. 4

C7D39A704BFC

No. 5

C7D39A09090A

No. 6

C7D39A1A0E49

No. 7

C7D39AB0A2E5

No. 8

C7D39A2A2833

No. 9

C7D39A2B2835

No. 10

C7D39A3B2A7C

No. 11

C7D39ABAACEF

No. 12

C7D39A150D35

No. 13

C7D39A9079E5

No. 14

C7D39AB7AFD3

No. 15

C7D39A8F81C1

No. 16

C7D39A483393

No. 17

C7D39AC2B5F4

No. 18

C7D39A290D93

No. 19

C7D39A633AFF

No. 20

C7D39A31206D

色彩 #C7D39A 间隔∠120°的配色方案

No. 1

C7D39A6AD1ED

No. 2

C7D39A315E6B

No. 3

C7D39A2F4247

No. 4

C7D39A2498B7

No. 5

C7D39A1D282B

No. 6

C7D39AC2E2EA

No. 7

C7D39A5ADAFC

No. 8

C7D39A31606D

No. 9

C7D39A06AAD6

No. 10

C7D39A5F8089

No. 11

C7D39A70C8E0

No. 12

C7D39A217187

No. 13

C7D39A074151

No. 14

C7D39A669EAD

No. 15

C7D39A012028

No. 16

C7D39A767F82

No. 17

C7D39A224149

No. 18

C7D39A71BACE

No. 19

C7D39A78C0D3

No. 20

C7D39A33BCE0

色彩 #C7D39A 间隔∠90°的配色方案

No. 1

C7D39A053829

No. 2

C7D39A8BE5CB

No. 3

C7D39A21EFB4

No. 4

C7D39A2A7F66

No. 5

C7D39A0E2D24

No. 6

C7D39A304942

No. 7

C7D39A337F69

No. 8

C7D39A050A08

No. 9

C7D39A5DAF98

No. 10

C7D39A084433

No. 11

C7D39A61F9CD

No. 12

C7D39A274C41

No. 13

C7D39A74938A

No. 14

C7D39A0F4435

No. 15

C7D39A4AA88D

No. 16

C7D39A474747

No. 17

C7D39A0E0F0F

No. 18

C7D39A0D261E

No. 19

C7D39A447265

No. 20

C7D39A638E82

色彩 #C7D39A 间隔∠60°的配色方案

No. 1

C7D39A2E773E

No. 2

C7D39A303531

No. 3

C7D39A81C48F

No. 4

C7D39A0DDB38

No. 5

C7D39A000501

No. 6

C7D39A021105

No. 7

C7D39A25AA41

No. 8

C7D39A256D34

No. 9

C7D39A146826

No. 10

C7D39A0B0C0B

No. 11

C7D39A117C28

No. 12

C7D39A233527

No. 13

C7D39A719379

No. 14

C7D39A39A850

No. 15

C7D39A0F7524

No. 16

C7D39A33543A

No. 17

C7D39A2A352C

No. 18

C7D39A5F8467

No. 19

C7D39A58AA6A

No. 20

C7D39A000C03

色彩 #C7D39A 间隔∠30°的配色方案

No. 1

C7D39A2C8E04

No. 2

C7D39A7FC164

No. 3

C7D39A1C5605

No. 4

C7D39AB9F7A0

No. 5

C7D39A123006

No. 6

C7D39A172D0E

No. 7

C7D39A95A88D

No. 8

C7D39A83BF6B

No. 9

C7D39A5F635D

No. 10

C7D39A75B759

No. 11

C7D39AABC99F

No. 12

C7D39A0D1C07

No. 13

C7D39AB6BAB4

No. 14

C7D39A1C5E01

No. 15

C7D39A98ED76

No. 16

C7D39A315921

No. 17

C7D39A232323

No. 18

C7D39A75AD5F

No. 19

C7D39A60894F

No. 20

C7D39A3E6B2B

色界

色界致力于打造一个精彩丰富的色彩世界,让更多人一起了解、学习、运用色彩。


资料收集于书籍、网络并加以整理,如您发现任何错误遗漏侵犯到您的权益,希望立即发送邮件至 [email protected]

“青出于蓝而胜于蓝”—— 但愿这个网页可以使你青出于蓝而胜于蓝,设计出更加优秀的作品,或将你的家布置的更美观!